#top-nav

#main-contentPodročja delaEU projekti

 • CEEM - Energetski menedžment v MSP
 • CODE2 - Spremljanje izvajanja direktive o SPTE
 • EFFECT - Energetsko učinkovito javno naročanje
 • Elih-MED - URE v gospodinjstvih z nizkimi prihodki v sredozemlju
 • Go ECO - Implementacija energetskih konceptov v industrijskih conah
 • LifeSaver - Kontekstualizacija rabe energije in emisijsko trgovanje v industriji
 • Re-Co - Izboljšanje energetske učinkovitosti v nestanovanjskih stavbah
 • EurObserv'ER - Razvoj sektorja OVE
 • ECOFUNDING - Platforma finančnih sredstev
 • EESI - EU pobuda na področju energetskih storitev
 • Odyssee-Mure - Spremljanje napredka pri učinkoviti rabi energije.
 • Transparense - Povečati transparentnost trgov energetskih storitev
 • Urban Empathy - Krepitev politik urbane trajnosti (predstavitev kapitalizacijskega postopka