#top-nav

#main-contentPodročja delaEU projekti

  • ENERFUND - An Energy Retrofit Funding rating tool / Orodje za oceno financiranja energetskih prenov
  • ETEKINA - Heat pipe technology for thermal energy recovery in industrial application /Uporaba tehnologije toplotnih cevi za izkoriščanje odvečne toplotne energije v industriji
  • Odyssee-Mure - Odyssee Mure, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation/ Podporno orodje za odločanje pri vrednotenju politike energetske učinkovitosti
  • EPC Plus - Energy Performance Contracting Plus / Energetsko pogodbenštvo Plus
  • guarantEE - Energy Efficiency with performance guarantees in private and public sector / Pogodbeno zagotovljeni prihranki energije v zasebnem in javnem sektorju
  • QualitEE - Quality certification frameworks for Energy Efficiency services to scale up responsible investment in the building sector / Certificiranje kakovosti storitev energetske učinkovitosti za povečanje obsega odgovornih naložb v stavbe
  • LIFE ClimatePath 2050 - Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target / Slovenska podnebna pot do sredine stoletja