#top-nav

15 letnica Centra za energetsko ucinkovitost

#main-content

Projekt EUREM.NET - Izobraževanje in vzpostavitev mreže evropskih energetskih menedžerjev


kategorija:

Osnovni cilj projekta EUREM.NET je priprava in izpeljava kakovostnega izobraževanja, ki bo energetskim menedžerjem in tudi sorodnim kadrom ponudilo čim širši obseg znanja, ki ga potrebujejo pri svojem delu, in jih spodbudilo k medsebojnemu sodelovanju v okviru mreže evropskih energetskih menedžerjev. Projekt temelji na izkušnjah, ki jih že imajo s pripravo gradiva in izvajanjem certificiranega izobraževalnega programa za energetske menedžerje v Nemčiji, Avstriji, Veliki Britaniji in na Portugalskem. Projekt živi danes v dvanajstih državah Evropske unije. 

Dodatna pojasnila o projektu EUREM.NET in izobraževalnem programu Evropski energetski menedžer lahko dobite pri mag. Barbari Petelin Visočnik ali mag. Borisu Sučiću.

Projekt je sofinancirala Intelegent Energy Europe