Za študente / For students

Razpis diplomskih del (le okvirno).

Predstavitev programske skupine P1-0112.

Seminarji

Študentom (fizike) ponujamo teme za obdelavo v seminarskih in diplomskih delih. Na voljo so naslednje teme:

 • NOVO! 27.1.2014: Full field x-ray fluorescence method using "color X-ray camera",
 • NOVO! 23.1.2014: Kvantna fotonska statistika (theo.), večfotonski procesi z ''močno'' VUV svetlobo (exp.),
 • NOVO! 23.1.2014: TOF Magnetna steklenica (exp.), Augerjev (nesevalni) razpad vzbujenih atomov in molekul (theo.),
 • Disociativno zajetje elektronov na molekulah, PDF
 • Anomalno elastično sipanje fotonov v bližini roba K v argonu, PDF
 • Meritve elementnih map lahkih elementov z metodo mikro-PIGE, PDF
 • Kvadrupolno lečje za fokusiranje ionskih žarkov, PDF
 • Odlaganje materialov in goriva v stenah fuzijskega reaktorja, PDF
 • Izdelava mikropetrijevk z ionskim mikrožarkom, PDF
 • Vibracijsko vzbujene molekule vodika v fuzijski robni plazmi, PDF
 • Eksperimentalno delo iz kvantne interference pri sipanju ionov (seminar ali diploma), VE?

Predavatelji in asistenti

Prof. dr. Žiga Šmit - redni profesor na Fakulteti za Matematiko in Fiziko na Univerzi v Ljubljani.
Izr. Prof. dr. Matjaž Žitnik - nosilec predmeta Atomska fizika na Fakulteti za Matematiko in Fiziko na Univerzi v Ljubljani.
Izr. Prof. dr. Primož Pelicon - Fakulteta za Matematiko in Fiziko na Univerzi v Ljubljani.
Doc. Dr. Klemen Bučar - asistent pri predmetu Fizikalni praktikuum I na Fakulteti za Matematiko in Fiziko na Univerzi v Ljubljani.
Doc. Dr. Andrej Mihelič - asistent pri predmetu Atomska fizika na Fakulteti za Matematiko in Fiziko na Univerzi v Ljubljani.
Doc. Dr. Matjaž Kavčič - asistent pri predmetu Fizikalni praktikuum II na Fakulteti za Matematiko in Fiziko na Univerzi v Ljubljani.
Doc. Dr. Sabina Markelj.

Diplome

Zadnja uspešno opravljena diplomska dela:

 • Anže Založnik, Sklopitev časovno in pozicijsko občutljivega detektorja s polkrožnim elektrostatskim spektrometrom za elektrone, sept. 2012, FMF UL, mentor doc. dr. M. Žitnik
 • Luka Jeromel, Sipanje identičnih jeder pri kinetičnih energijah nekaj MeV, sept. 2011, FMF UL, mentor doc. dr. P. Pelicon
 • Rok Bohinc, Fotoabsorpcija atomov argona in klora v okolici praga za ionizacijo lupine K, sept. 2010, FMF UL, mentor doc. dr. M. Žitnik, somentor dr. Andrej Mihelič
 • Nataša Grlj, Uporaba polikapilar pri metodi mikro PIXE: karakterizacija ter globinska analiza vzorcev, feb. 2007, FMF UL, mentor doc. dr. M. Žitnik
 • Jure Kokalj, Resonančno Ramanovo sipanje v bližini ksenonovega roba L3, sept. 2005, FMF UL, mentor doc. dr. M. Žitnik (delo nagrajeno s fakultetno Prešernovo nagrado)
 • Sabina Markelj, Metoda za detektiranje vibracijsko-rotacijsko vzbujenih molekul vodika, sept. 2004 FMF UL, mentor dr. I. Čadež

Fizikalni Praktikuum IV

Na Mikroanalitskem centru lahko opravljate vajo "Meritev elementne sestave kovinskih zlitin z metodo PIXE", ki poteka v okviru predmeta Fizikalni praktikuum IV. Za vajo je zadolžen doc. dr. Matjaž Kavčič. Za natančno informacijo o izvedbi si poglejte navodila za vajo.

Magisteriji in doktorati

Zadnja uspešno opravljena magistrska dela (Bolonjske diplome):

 • Žiga Barba, Spektrometer za fotone z energijskim oknom v smeri vpadnega žarka, sept. 2015, FMF UL, mentor izr. prof. dr. Matjaž Žitnik
 • Mitja Kelemen, Vpliv implantacije visokoenergijskih ionov na magnetne lastnosti ogljika, december 2014, FMF UL, mentor izr. prof. dr. P. Pelicon
 • Nebojša Topič, An analysis of fugitive dust emission from coal stockpile in the port of Koper, 2009 MPŠ, mentorja doc. dr. Matjaž Žitnik ter prof. dr. Sevket Durucan (Imperial college, London)
 • Mitja Uršič, Določitev elementnih koncentracij v železotaninskih črnilih z metodo protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov, 2004, mentor prof. dr. Miloš Budnar

Zadnja uspešno opravljena doktorska dela:

 • Nina Ogrinc Potočnik, Elementna in molekulska karakterizacija bioloških tkiv z visokoenergijskim fokusiranim ionskim žarkom, 2015, FKKT UL, somentor izr. prof. dr. P. Pelicon
 • Luka Jeromel, Development of MeV SIMS imaging mass spectrometry based on time-of-flight measurement/Razvoj slikovne masne spektrometrije MeV SIMS z merjenjem časa preleta, julij 2015, FMF UL, mentor izr. prof. dr. P. Pelicon
 • Rok Bohinc, X-ray studies of structural and dynamical properties of chlorinated hydrocarbons / Preučevanje strukturnih in dinamičnih lastnosti kloriranih ogljikovodikov z rentgensko svetlobo, september 2014, FMF, mentor Doc. dr. Matjaž Žitnik
 • Nataša Grlj, Development of the confocal PIXE set-up for multielemental depth resolved measurements and three-dimensional microscopy / Razvoj konfokalne postavitve PIXE za multielementno analizo in tridimenzionalno mikroskopijo, 2012, UNG, mentorja doc. dr. Primož Pelicon in doc.dr. Matjaž Žitnik
 • David Jezeršek, Ion beam analysis of geometrically structured samples / Analiza geometrijsko strukturiranih vzorcev z ionskim žarkom, avgust 2011, MPŠ, mentor prof. dr. Žiga Šmit
 • Sabina Markelj, Interaction and production of vibrationally excited hydrogen molecules on surfaces - Interakcija in tvorba vibracijsko vzbujenih molekul vodika na površinah, 2010 FMF UL, 195 str., mentor doc. dr. Matjaž Žitnik, somentor dr. Iztok Čadež
 • Andrej Mihelič, Fluorescence of doubly excited states of helium in homogeneous electric field - Fluorescenca dvojno vzbujenih stanj helijevega atoma v električnem polju, 2006 FMF UL, 151 str., mentor doc. dr. Matjaž Žitnik
 • Jurij Simčič, Izdelava mehanskih mikrostruktur s protonskim mikrožarkom, 2005 FMF UL, 127 str., mentor prof. dr. Andrej Likar, somentor dr. Primož Pelicon
 • Klemen Bučar, Koincidenčna spektrometrija parov elektron-ion po elektronski vzbuditvi lupine L v argonu, 2004 FMF UL. 117 str., mentor doc. dr. Matjaž Žitnik

Vabljeni tudi na obisk in ogled pospeševalnika! Več informacij o tem pri primoz.pelicon@ijs.si.

Obvestila za študente

2016
 • 2.2.2016 -- Domače naloge pri predmetu Atomska fizika za šolsko leto 2015/16. Povezava na domačo stran za Vaje iz Atomske fizike (Doc. dr. A. Mihelič)
2014
 • 25.8.2014 -- Pismeni izpit iz MaFi II pišemo 4.9.2014 ob 9-12 h v F1: rešujejo se vse tri naloge (3 ure).
 • 10.3.2014 -- Rezultati vaj iz MaFi II vključno z rezultati Popravnega kolokvija/izpita (v oklepaju) z dne 28.2.2014.
 • 24.2.2014 -- Popravni kolokvij/izpit iz MaFi II piemo 28.2.2014 ob 16h v MFP: če popravljate star kolokvijski rezultat, rešujete 1 uro eno samo (ustrezno) nalogo (šteje boljši od rezultatov), če pa pa rešujete vse tri naloge (3 ure), se oceni rezultat kot pisni izpit in šteje boljši od rezultatov (glede na skupni rezultat iz kolokvijev).
 • 27.1.2014 -- Rezervacija domačih nalog za MaFi II 2013/2014. Naloge so že na ogled, rezervacije pa se začnejo v torek, 28. 1. 2014, med 12:00 in 12:15.
 • 23.1.2014 -- Ocene iz vaj z upoštevanjem sodelovanja. Na ogled so Domače naloge iz MaFi2. Rezervacije zanje se začnejo v torek, 28. 1. 2014, med 12h in 12.15h. Pogoj za rezervacijo je pozitivna ocena iz vaj. Popravni kolokvij bo predvidoma zadnji teden februarja. Tam se lahko popravlja en sam kolokvij (rešuje se ustrezna naloga, upošteva se višja ocena), ali pa rezultat iz vaj kot celota (pisni izpit, rešujejo se vse tri naloge, upošteva se višja ocena).
 • 21.1.2014 -- Rezultati 3. kolokvija iz MaFi2 z dne 15.1.2014 s preliminarnimi ocenami iz vaj.
 • 6.1.2014 -- Rezultati 2. kolokvija iz MaFi2 z dne 20.12.2014.
2013
 • 20.12.2013 -- Drugi kolokvij iz MaFi2 bo 20.12.2013 ob 16h v MFP.
 • 19.11.2013 -- Rezultati 1. kolokvija iz MaFi2 z dne 8.11.2013.
 • 5.11.2013 -- Prvi kolokvij iz MaFi2 bo 8.11.2013 ob 16h v MFP.
 • 9.9.2013 -- Rezultati pisnega izpita z dne 9.9.2013.
 • 10.6.2013 -- Pisni izpit iz Matematične fizike 2 bo 6.9.2013 od 10h-13h (VFP).
 • 6.2.2013 -- Rezultati popravnega kolokvija z dne 4.2.2013 ter ocene iz vaj. Če je doseženi rezultat na popravnem kolokviju boljši od prejšnjega rezultata kolokvija, je rezultat v ustrezni koloni tabele popravljen na boljšega in upoštevan v skupni oceni. Ogled popravljenih nalog bo enkrat zadnji teden februarja, po dogovoru termina s Primožem Koželjem. Pisni izpit bo predvidoma septembra, če bo dovolj zanimanja pa tudi konec junija 2013.
 • 21.1.2013 -- Rezervacija domačih nalog za MaFi II 2012/2013. Naloge so že na ogled, rezervacije pa se začnejo v četrtek, 24. 1. 2013, med 12:00 in 12:15.
 • 21.1.2013 -- Rezultati 3. kolokvija (z dne 11.1.2013) ter ocene iz vaj. Popravni kolokvij (PK) bo 4.2.2013 od 12h-15h VFP. Tam bo mogoce nadomestiti rezultat izbranega kolokvija z eventualno boljšim rezultatom na PK (rešuje se ustrezna naloga - čas 1h) ali pa neposredno skupni rezultat, tako da se rezultat PK (štejejo vse tri naloge - čas 3h) in predhodno doseženi rezultat treh kolokvijev seštejeta, vsak s 50% utežjo.
2012
 • 18.12.2012 -- Rezultati 2. kolokvija, ki smo ga pisali 14.12.2012. 3. kolokvij (od treh) pišemo v petek, 11.1.2013, VFP, 17h-19h.
 • 27.11.2012 -- Rezultati 1. kolokvija, ki smo ga pisali 14.11.2012. 2. kolokvij (od treh) pišemo v petek, 14.12., VFP, 16h-18h.
 • 21.9.2012 -- Rezultati 2. pisnega izpita z dne 19.9.2012. Ogled po dogovoru.
 • 13.9.2012 -- 2. Pismeni izpit iz MaFi2 bo v sredo, 19 septembra 2012 od 9-12h v F-4.
 • 18.7.2012 -- Rezultati 1. pisnega izpita z dne 11.7.2012. Ogled po dogovoru.
 • 1.6.2012 -- Pismeni izpit iz MaFi2 bo zares v sredo, 11 julija 2012 od 9-12h v F-5.
 • 28.5.2012 -- Po dogovoru s študenti bo pismeni izpit iz MaFi2 v torek, 10. julija 2012 od 9-12h v F-5.
 • 2.3.2012 -- Rezultati popravnega kolokvija z dne 23.2.2012. Ogled po dogovoru. Pismeni izpit bo predvidoma septembra 2013.
 • 20.2.2012 -- Popravni kolokvij iz MaFi2 bo v četrtek, 23.2.2012 od 13-16h v predavalnici F1.
 • 17.2.2012 -- Popravni kolokvij iz MaFi2 bo predvidoma v četrtek, 23.2.2012. Točen kraj in ura bosta sporočena takoj ko bo mogoče.
 • 20.1.2012 -- Rezultati 4. kolokvija z dne 18.1.2012 z rešitvijo . Predlagam, da se za ogled ocenjenih kolokvijev dogovorimo posamično po elektronski pošti ali po telefonu 01 5885374. Ocene iz vaj so preliminarne, prvič jih bo mogoče popraviti na popravnem kolokviju, ki bo predvidoma drugi teden po počitnicah. Ocena iz treh nalog, pri katerih bo možno skupno doseči 4 točke se bo utežila s faktorjem 0.5 in prištela vsoti doseženih točk na kolokvijih, ki bo prav tako utežena s faktorjem 0.5. Točna datum in kraj za popravni kolokvij bosta objavljena tukaj. Načrtovan je še pisni izpit, kjer bodo dosežene točke štele z utežjo 1 in brez upoštevanja rezultata na kolokvijih.
 • 20.1.2012 -- Rezervacija domačih nalog za MaFi II 2011/2012. Naloge so že na ogled, rezervacije pa se začnejo v sredo, 25. 1. 2012, med 12:00 in 12:30.
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
 • 20. januar 2005 -- OBVESTILO! S te strani bo od ponedeljka, 24.januarja 2005 opoldne mogo?e rezervirati letošnje doma?e naloge iz MaFiII. Že zdaj pa si jih je mogo?e ogledati TUKAJ.
 • 24. januar 2005 -- Rezervacija doma?ih nalog za MaFi II 2004/2005
 • 1. februar 2005 -- Eksperimentalno delo z elektronskim spektrometrom za seminar ali diplomo. Ve? o temi TUKAJ.
 • 3. februar 2005 -- Rezultati 4 rednih kolokvijev iz MaFiII z ocenami iz vaj. Ogled kolokvijev bo v petek, 4. februar2005 ob 9h v F-3 na FMF, sicer pa po dogovoru na MIC. Popravni kolokvij bo predvidoma 2. teden v 2. semestru 04/05. To?en datum bo objavljen tukaj 1. teden po zimskih po?itnicah.
 • 22. februar 2005 -- Popravni kolokvij iz MaFiII bo 9. marca 2005 ob 18h v MFP.
 • 25. februar 2005 -- 3. kolokvij iz fizike za grafi?ne tehnike bo 3.3.2005 ob 15.30h.
 • 25. februar 2005 -- Eksperimentalno delo iz kvantne interference pri sipanju ionov za seminar ali diplomo. Ve? o temi TUKAJ
 • 29. marec 2005 -- Rezultati 4 rednih kolokvijev in popravnega kolokvija iz MaFiII z ocenami iz vaj. Ogled popravnega kolokvija bo v torek, 5.apr.2005 ob 12h v Fizikalnem praktikumu II ali po dogovoru na MIC. Pisni izpit bo predvidoma v prvi polovici septembra 2005.
 • 3. april 2005 -- Tu so rezultati 1.,2.,3. in 4. kolokvija za grafi?ne tehnike 04-05. ter kon?ne ocene iz vaj za fiziko. Pismeni izpiti bodo trije, vsaki? ob ?etrtkih ob 16 h na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF), Jadranska 19 v predavalnici F-6 (pritli?je) : 26. maja, 23. junija ter 15. septembra 2005.
 • 30. maj 2005 -- Na prvem pismenem izpitu za grafi?ne tehnike 04-05 sta bila oba oddana izdelka (32040217 in 32040228) ocenjena negativno. Naslednji, 2. pismeni izpit, bo 23. junija 2005 ob 16h na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF), Jadranska 19 v predavalnici F-6 (pritli?je).
 • 24. junij 2005 -- Rezultati drugega pismenega izpita za grafi?ne tehnike. Naslednji, 3. pismeni izpit, bo 15. septembra 2005 ob 16h na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF), Jadranska 19 v predavalnici F-6 (pritli?je).
 • 30. avgust 2005 -- Pismeni izpit iz Matemati?ne fizike II bo 12. 9. 2005 ob 17. uri v u?ilnici F1.
 • 13. september 2005 -- Rezultati 4 rednih kolokvijev, popravnega kolokvija in pismenega izpita iz MaFiII z ocenami iz vaj.
 • 16. september 2005 -- Rezultati 3. pismenega izpita za grafi?ne tehnike.
 • 10. november 2005 -- Rezultati 1. kolokvija (26.10.05) iz MaFiII.
 • 25. november 2005 -- Rezultati 1. in 2. kolokvija (16.11.05) iz MaFiII.


Last updated: 02/02/2016