Reaktor TRIGA
aabb

Odvoz izrabljenega goriva na trajno odlaganje
v ZDA (julij 1999)

Bazen za izrabljeno gorivo:  nalaganje izrabljenih gorivnih palic v zaščitno transportno košaro. 

Klet reaktorja: dvigovanje košare iz bazena za izrabljeno gorivo. 

Reaktorska hala: Prevoz košare iz bazena do transportnega vozička. 

Nalaganje košare na transportni voziček. 

Prevoz od reaktorske zgradbe do zaščitne posode za prevoz gorivnih elementov. 

Nalaganje goriva v dve zaščitni posodi za prevoz. 

Priprava zaščitnih vsebnikov za ladijski prevoz v ZDA. 
Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks: (01) 251 93 85
info@ijs.si