as


Pomembni dokumenti

Pri obratovanju reaktorja je potrebno upoštevati številne dokumente:

  • Zakoni, predpisi in standardi
  • Varnostno poročilo
  • Obratovalna navodila
  • Obratovalni postopki
  • Postopki za ukrepe v sili
  • Priročnik za zagotovitev kvalitete in ustrezni postopki
  • Tehnična dokumentacija (načrti, opisi)
  • Upravne odločbe.

V Varnostnem poročilu so zajeti vsi aspekti delovanja reaktorja, od opisa lokacije do opisa obratovanja. V njem so naštete tudi številne reference, iz katerih lahko črpamo podrobne informacije. Varnostno poročilo je javen dokument, namenjen tehničnim strokovnjakom in širši javnosti.

Za naš reaktor sta bili izdelani dve verziji varnostnega poročila:

  • Originalno varnostno poročilo Hazards Report , ki ga je IJS pripravil ob izgradnji reaktorja l.1966 (v angleščini). To varnostno poročilo je zanimivo predvsem zaradi svoje zgodovinske vrednosti, saj dokazuje, da je bilo za jedrsko varnost sitematično poskrbljeno od vsega začetka.
  • Trenutno veljavna revizija varnostnega poročila (Varnostno poročilo , Revizija 7, 2017), ki smo jo pripravili po rekonstrukciji reaktorja za pulzno obratovanje 1991 in ki jo je pregledala in odobrila Uprava RS za jedrsko varnost (v slovenščini).

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks: (01) 251 93 85
info@ijs.si