as


Povezave

Raziskovalne dejavnosti:

AIDA - Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators
IAEA - International Atomic Energy Agency
IAEA Research Reactors - International Atomic Energy Agency
RD50 - Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders
EERRI - Eastern European Research Reactor Initiative
RadWG - Radiation Working Group
ICSBEP - International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project
ICJT - Izobraževalni Center za Jedrsko Tehnologijo
F8 - Odsek za reaktorsko fiziko
O2 - Odsek za znanosti o okolju

Sodelujoče inštitucije:

EERRI - Sodelovanje z Avstrijo, Češko in Poljsko
CEA - Francoska vladna tehnološko raziskovalna organizacija
NEK - Nuklearna elektrarna Krško
ICJT - Izobraževalni center za jedrsko tehniko
FMF - Fakulterta za matematiko in fiziko
UNG - Univerza v Novi Gorici
FE-UM - Fakulteta za energetiko Univerze Maribor
DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
F9 - Odsek za ekperimentalno fiziko delcev
NI - National Instruments
ITER - Eksperimentalni fuzijski reaktor
URSJV - Uprava republike Slovenije za jedrsko varnost
General Atomics - TRIGA jedrski reaktor
Univerza v Mainzu - TRIGA User Facility

Uporabne povezave:

CTF - Opis reaktorja TRIGA
Wiki - Opis na Wikipediji
IAEA RR Database and Aging Database
- Baza raziskovalnih reaktorjev
in.medica - Razvojni center za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja
Red Cullen - Osebna stran
MatWeb - Podatki o materialih
ENDF - Knjižnica jedrskih lastnosti elementov
ICSBEP - International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project (NEA link)
NNDC - Jedrski podatki
Radiation Sowftware - Uporabni programi
HotSpot - Health Physics Codes for the PC
Opis TRIGA reaktorja

IAEA - Varnost raziskovalnih reaktorjev
IAEA - Raziskovalni reaktorji

Arhitektura:

Evidenca
Društvo arhitektov Ljubljana

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks: (01) 251 93 85
info@ijs.si