Tehnični opis

Reaktor TRIGA Mark II na Inštitutu Jožef Stefan

Splošni opis reaktorjev TRIGA je podan na spletnih straneh firme, ki jih izdeluje General Atomics. Podroben opis našega reaktorja v slovenskem jeziku je podan v Varnostnem poročilu. V dodatno informacijo pa je priloženih še nekaj tehničnih poročil, ki obravnavajo podrobne obratovalne in fizikalne značilnosti našega reaktorja (v angleškem jeziku):

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks: (01) 251 93 85
info@ijs.si