ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebje RIC-a

Trenutno zaposleni

prof. dr. Borut Smodiš, vodja RIC (1/10)
izr. prof. dr. Luka Snoj, vodja reaktorja (0)
Marko Rosman, vodja izmene
dr. Anže Jazbec, vodja izmene
Sebastjan Rupnik, dipl. inž. fiz., vodja izmene
Andraž Verdir, dipl. inž. el., razvojni inženir
Andrej Gyergyek, uni. dipl. fiz., strokovni sodelavec
Jasna Kopač, dipl. angl. (UN) in dipl. šp. jez. in knjiž. (UN), strokovna sodelavka
Nina Udir, univ. dipl. inž. graf. tehnol., tajnica (1/2)


Nekdanji člani ekipe reaktorja TRIGA

prof. dr. Milan Čopič (vodja reaktorskega centra)

Vodje reaktorja

prof. dr. Matjaž Ravnik (1999 - 2009)
prof. dr. Gvido Pregl (1977 - 1999)
dr. Viktor Dimic (1973 - 1977)
dipl. ing. Zdravko Gabrovšek (1966 - 1973)

Operaterji reaktorja

Darko Kavšek, inž el.
mag. Bojan Huzjan
Dušan Krk
Bojan Oman
Henrik Udovč
Andrej Kužnik
Saša Gauš
Andrej Čižman
Gregor Frandolič
Vincencija Kovačič
Karel Svetek
Božo Jovanovič
Ludvik Lipič
Sonja Manček
Ivan Mrčun
Dipl. Ing. Bogomir Mihelčič
Dipl. Ing. Franc Klopčič
Rudolf Ogrin
Avgust Stražišar
Karel Svetek


Tehnično in administrativno osebje

Darja Stich
Igor Lepenik
Rudi Švajger

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks: (01) 251 93 85
info@ijs.si