IJS

IJS - F8 {En}
En

IJS   F8

Domača stran doc. dr. Luka Snoj
Raziskovalna področja
Izobrazba
Medijske objave
Izbrane objave

Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija


doc. dr. Luka Snoj at JET


doc. dr. Luka Snoj

vodje odseka za reaktorsko fiziko F8
višji znanstveni sodelavec
email: luka.snoj (at) ijs.si

pisarna:
Institut "Jožef Stefan"
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Reaktorski center Podgorica
Jamova cesta 39
Si-1000 Ljubljana

Tajništvo: tel: 01/588 5395
fax: 01/588 5454
tel: 01/588 5362

Raziskovalna področja:

Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja
•    Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih.
•    Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev.
•    Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike.
•    Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov.
•    Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih.
•    Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje.
•    Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih.
•    Preračuni doz in razvoj biodozimetrov.

Izobrazba:

2009    doktoriral s področja jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktorska disertacija: Analysis of physical parameters of TRIGA reactor (slo. Analiza fizikalnih parametrov reaktorja TRIGA)
naziv: doktor znanosti

2005    diplomiral s področja fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, diplomsko delo: Vpliv polnilnega razmerja na pomnoževalni faktor reaktorja s kroglastim gorivom
naziv: univerzitetni diplomirani fizik

2000    maturiral na Gimnaziji Bežigrad kot zlati maturant
naziv: gimnazijski maturant

Nagrade:

2013    nagrada za najboljši poster na mednarodni konferenci " International Conference Nuclear Energy for New Europe 2013 (Bled). Prispevek: Anže Jazbec, Gašper Žerovnik, Luka Snoj,  Jožef Stefan Institute, Slovenia, Analysis of tritium production in TRIGA Mark II reactor at JSI for needs of fusion research reactors.

2013     mentor zmagovalcu tekmovanja za najboljši prispevek mladega avtorja na mednarodni konferenci " International Conference Nuclear Energy for New Europe 2013 (Bled). Prispevek: Aljaž Kolšek (mladi avtor), Vladimir Radulović, Luka Snoj, Using TRIGA Mark-II Research Reactor for Irradiation with Thermal Neutrons

2009    2nd prize for the best poster at the M&C conference (Saratoga Springs),
prispevek:  SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. MCNP and visualization of neutron flux and power distributions. V: 2009 International Conference on Mathematics, Computational Methods & Reactor Physics, May 3-7, 2009, Saratoga Springs. 2009 International conference on mathematics, computational methods & reactor physics. Saratoga: American Nuclear Society, 2009, 2009, 12 str. [COBISS.SI-ID 22664999] 

2004     young authors award at International Conference Nuclear Energy for New Europe 2004 (Portorož),
prispevek: SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Effect of packing fraction variations on reactivity in pebble-bed reactor. V: JENČIČ, Igor (ur.), TKAVC, Marjan (ur.). International Conference Nuclear Energy for New Europe 2004, September 6-9, 2004, Portorož, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2004, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 18790695]

Poučevanje:


2014 -  danes  nosilec predmeta  Jedrska, reaktorska in radiološka fizika II. bol. st. na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2014 -  danes  nosilec predmeta  Eksperimentalna reaktorska fizika II. bol. st. na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2014 -  danes  nosilec predmeta  Radiacijska in reaktorska fizika I. bol. st. na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2014 -  danes  nosilec predmeta  Fizika fisijskih reaktorjev II. Bol. st. na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2013 (oktober), 2011 (februar), 2009 (maj)
Predavatelj o reaktorskih preračunih na mednarodnem tečaju o raziskovalnih reaktorjih, ki ga je organiziral The Institute of Atomic and Subatomic Physics of Austrian universities in koalicija EERRI (http://www.eerri.org) v okviru IAEA

2013 – 2014     Asistent pri predmetu Jedrska, reaktorska in radiološka fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2012 – 2014     Asistent pri predmetu tehnologija jedrskih reaktorjev na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2011 (november), 2009 (november)    Predavatelj reaktorske fizike na osvežitvenem tečaju za operaterje ter delavce z dovoljenjem v Nuklearni elektrarni Krško

2008 – danes Predavatelj reaktorske fizike za tečajnike Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo

2009 – danes     Predavatelj o reaktorskih preračunih na mednarodnem tečaju o raziskovalnih reaktorjih, ki ga je organiziral The Institute of Atomic and Subatomic Physics of Austrian universities in koalicija EERRI (http://www.eerri.org) v okviru IAEA

2007 - 2014     Asistent pri predmetu reaktorska in radiacijska fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

2006 - danes    Vodja praktičnih vaj na reaktorju TRIGA za študente fizike (Fakulteta za matematiko in fiziko) ter za tečajnike Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo

Mentor in somentor pri več diplomah, seminarjih ter študentskih praksah opravljenih na IJS.

Članstvo v strokovnih združenjih

2017 - danes    Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje
2011 - danes    Društvo matematikov fizikov in astronomov
2009 - danes    American Nuclear Society
2004 - danes    Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

Delovne izkušnje

2005 - danes    zaposlen na Institutu Jožef Stefan

Izkušnje pri vodenju in upravljanju

2014 – danes vodja odseka za reaktorsko fiziko
2009 - danes   vodja reaktorja TRIGA
•    koordinacija dela operaterjev reaktorja,
•    skrb za varno, zanesljivo in učinkovito upravljanje reaktorja, z izpolnjevanjem zahtev zakonodaje in Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost,
•    mnogo drugih stvari, ki spadajo k delu vodje reaktorja

Vodenje več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Vabljena predavanja na konferencah in institucijah

2014 (marec)
konferenca Research reactors fuel management (http://www.euronuclear.org/meetings/rrfm2014/ ). Vabljeno predavanje (plennary lecture) z naslovom »Slovenian TRIGA Mark II
and beyond«

2013 (oktober)    Predavanje z naslovom »Measuring the power of fusion reactors« na ponedeljkovem fizikalnem kolokviju. Ponedeljek, 28. oktobra 2013, ob 16:15 v predavalnici F1, FMF UL, Jadranska 19, Ljubljana. Objavljeno na: http://www.fmf.uni-lj.si/si/obvestila/28202/

2013 (maj)    Predavanje o fuziji z naslovom "Ustvarjanje zvezd na Zemlji" v okviru projekta Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu, ki ga organizira SATENA, več na: http://www.znanostnacesti.si/predavanja/ustvarjanje-zvezd-na-zemlji.aspx

2013 (marec)    Predavanje na odprtih dnevi IJS o fuziji z naslovom " Ali bomo pridobivali energijo iz vode ?" Predavanje objavljeno na: http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

2011 (september)    konferenca Nuclear Energy for new Europe (http://www.nss.si/nene2011/). Vabljeno predavanje (Keynote lecture) z naslovom “ 45 years of the Slovenian TRIGA reactor.

2009 (maj)
2011 (februar)
2013 (oktober)    Predavatelj o reaktorskih preračunih na mednarodnem tečaju o raziskovalnih reaktorjih, ki ga je organiziral The Institute of Atomic and Subatomic Physics of Austrian universities in koalicija EERRI (http://www.eerri.org) v okviru IAEA


Medijske objave:


RTV Slovenija, MMC, 6.4. 2018, Ko pride MIT v Slovenijo.WWW:  http://www.rtvslo.si/kolumne/ko-pride-mit-v-slovenijo/451114

Radio Slovenija, drugi program, 5.4.2018, Izzivi sodobnih jedrskih tehnologij, WWW: https://val202.rtvslo.si/2018/03/frekvenca-x-17/

Radio Slovenija, prvi program, 3.4.2018 Fiziki z ameriške MIT obiskali reaktor TRIGA, WWW: http://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/fiziki-z-ameriske-mit-obiskali-reaktor-triga/

TV Slovenija, prvi program, Prvi TV Dnevnik, 2.4.2018, REAKTORSKI CENTER V PODGORICI DELUJE OD LETA 1966, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529845 in  http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174529842  naš prispevek se pojavi ob 13:10.

Energetika.net, 27.2.2018, Jedrska energetika z varno mero digitalizacije, WWW: https://www.energetika.net/novice/clanki/jedrska-energetika-z-varno-mero-digitalizacije

Energetika.net, 31.7.2018, Googlov algoritem bi lahko pospešil razvoj na področju fuzije
www: https://www.energetika.net/novice/nove-tehnologije/snoj-googlov-algoritem-bi-lahko-pospesil-razvoj-na-podrocju

Radio Slovenija, prvi program, 30. 06. 2017 ob 14:15, Odzivi na sodbo arbitražnega sodišča,  Odzivi slovenskih intelektualcev, http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/odzivi-na-sodbo-arbitraznega-sodisca/ ,
 posnetek dostopen na: https://soundcloud.com/radioprvi/odzivi-slovenskih-intelektualcev Luka Snoj se pojavi ob času 03:00.

Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 18h,prireditev Ime leta, video posnetek prireditve na https://www.facebook.com/Val202/videos/1434620919911413/ ter zvočni posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ime-tedna/174445149 tudi ob 19:00. Luka Snoj se pojavi ob času 19:00.

Radio Slovenija, Drugi program, Val 202, 22.12.2016 ob 11:12:30, o uporabi reaktorja TRIGA v okviru akcije Ime leta: http://bit.ly/2i8m2ij

TV Slovenija, Prvi program, 12.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 2. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174437052

TV Slovenija, Prvi program, 5.11.2016, Moj pogled na znanost, 50 let reaktorja TRIGA, 1. del, dokumentarna oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174435695

TV Slovenija, Prvi program, 21.10. 2016, 50 let TRIGE v oddaji Slovenski magazin:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174433119

Finance 08.09.2016,   'Jedrska energija med ključnimi energenti prihodnosti', http://oe.finance.si/8848809/Jedrska-energija-med-kljucnimi-energenti-prihodnosti

Osrednja poročila radio prvi, 8.9. 2016, o NENE, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174425167   ob 18:59

Delo, Znanost, 8.9. 2016, Reaktor v Cadarachu varen pred najhujšim potresom,  http://www.delo.si/znanje/znanost/reaktor-v-cadarachu-varen-pred-najhujsim-potresom.html 

Energetika.net, 7.9.2016, NENE 2016: Rešiti bo treba vprašanje visoko radioaktivnih odpadkov, www: http://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2016-resiti-bo-treba-vprasanje-visoko-radioaktivnih-odp

Novice na radiu Kapris: o NENE: 6.9.2016:  http://www.radiocapris.si/novice/n/v-portorozu-poteka-konferenca-o-jedrski-energiji

Naš Stik, 6.9.2016, S konference NENE 2016, WWW: http://www.nas-stik.si/1/Novice/Clanki/tabid/208/ID/4245/S-konference-NENE-2016.aspx

Ime tedna  VAL 202, 6.6.2016, 12:00, WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/06/izberite-ime-tedna-junij/

Raziskovalni reaktor TRIGA deluje že 50 let. RA SLOVENIJA 2, 31.05.2016, VAL 202, 12.33, ( Novice )

ANA ŠTRAVS: Na Inštitutu Jožefa Stefana bodo zaznamovali 50 let delovanja raziskovalnega reaktorja TRIGA. Zgradili so ga z namenom, da bi ga lahko uporabljal vsak šolar in pri tem ne bi povzročil hude škode. Zato je neprecenljiv vir novih znanj, ki pripomorejo k boljši varnosti jedrskih elektrarn, je povedal Luka Snoj, vodja reaktorja TRIGA:
LUKA SNOJ: Ta reaktor je dejansko tako varen, da mi lahko iz obratujočega reaktorja izstrelimo eno od kontrolnih palic. Takrat se moč reaktorja poveča za več milijardokrat, to pomeni iz nekaj milivatov ( milivat je moč mobilnega telefona ), gre lahko moč reaktorja na enega do dva gigavata, kar ustreza moči reaktorja v Krškem. To se zgodi v nekaj tisočinkah sekunde, vendar se zaradi povratnih efektov reaktor sam od sebe zaustavi v naslednjih tisočinkah sekunde.

Energetika.net, 50 let reaktorja Triga kaže, da država obvlada jedrsko energijo, 1.6.2016, WWW:
http://www.energetika.net/novice/reportaze/50-let-reaktorja-triga-kaze-da-drzava-obvlada-jedrsko-energi

50 let od prve jedrske reakcije v Podgorici, POPTV, 24 ur, 31.05.2016, 23:00 | 24UR,WWW: http://www.24ur.com/novice/slovenija/50-let-od-prve-jedrske-reakcije-v-podgorici.html

Planet TV, Večerni Planet Danes, Torek, 31.05.2016, 22:50, Avtor: Iztok Hočevar

Delo, Testi odpornosti na sevanje elektronov, 31.5.2016: WWW:  http://www.delo.si/znanje/znanost/testi-odpornosti-na-sevanje-elektronov.html

Dnevnik, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: prispevek: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174408661  in Dnevnik: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174408662 ob 22:38

Poročila ob petih, 50 let reaktorja Triga, TV SLO 1, 31.5.2016. WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174408628  ob 6:45

Frekvenca X, 50 let reaktorja Triga, VAL 202, 31.5.2016. WWW: http://val202.rtvslo.si/2016/05/50-let-reaktorja-triga/ , http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive03/2016/05/31/ReaktorTRIGA3028116.mp3

Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Pol stoletja jedrske energije v Sloveniji, 24.5.2016, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174407255

Prvi na obisku, Prvi program Radia Slovenija, 50 let reaktorja Triga, 19.5.2016, WWW: http://radioprvi.rtvslo.si/2016/05/reaktor-triga/

Planet TV, oddaja Planet danes, na sporedu dne 26.4.2016,  o Černobilski nesreči.

Oddaja je dostopna na: http://www.planet.si/tv/arhiv-video-vsebin.html#video_57434,( http://www.planet.si/util/play.html?id=57434) pojavim se ob času 8 min 10 sekund

Ugriznimo Znanost: Odporni proti sevanju, 17.12.2015 ob 17:30 na TVSLO1, WWW: http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/12/17/Odporni_proti_sevanju2015-12-17-061546-SLO1_1.mp4 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696

Frekvenca X : Življenje zvezd, 22.10.2015 ob 11:45, VAL 202, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174366701

Intelekta, Prvi program Radia Slovenija, Sonce v škatli: energija prihodnosti, 12.5.2015, WWW: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174335181

Dobra ura z Boštjanom (http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom/ava2.174266808/ 51:35), 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost zapuščina Marie Curie, 20. 3. 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174266877

V okviru programa "Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju", ki ga vodi Inštitut za etiko in vrednote, smo v domeni "Znanje in modrost" raziskovali in se pogovarjali o ENERGIJI s fizikom dr. Luko Snojem. Predavanje o energiji v vrtcu Mladi Rod, 11.3. 2014, Projekt: Raziskovanje energije Vrtec Mladi rod, Črtomirova ul. 14, Ljubljana, Vzgojiteljica: Majda Stergar Hauptman, Pomočnica vzgojiteljice: Urša Brvar, Starost otrok: 5-6 let. Avtor: Špela Ostrež, https://www.youtube.com/watch?v=Yuqs65uGSPA

Prvi dnevnik na RTVSLO, 4. 12. 2013 o fuziji: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/prvi-dnevnik/ava2.174250307/ čas 11:08

Dobra ura z Boštjanom, 5. 12. 2013, Ugriznimo znanost o fuziji, http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dobra-ura-z-bostjanom-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.174250554/ čas 46:30  ali http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174250632

Intervju o fuziji v Dnevniku, 23.7. 2013, http://www.dnevnik.si/ljudje/-dr-luka-snoj-/

Oddaja Glasovi svetov, intervju o fuziji, predvajano 9. maja 2013 ob14:05 na programu Ars: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/glasovi-svetov/ava2.165787638/

Intervju o fuziji na videolectures.net

Predavanje o fuziji na dnevih IJS: http://videolectures.net/dnevi_snoj_voda/

Predavanje " Ustvarjanje zvezd na Zemlji" v okviru projekta Znanost na cesti: http://vimeo.com/67502564 in http://www.znanostnacesti.si/predavanja/ustvarjanje-zvezd-na-zemlji.aspx
Oddaja Ugriznimo znanost o fuziji: http://videolectures.net/ugriznimo_znanost_fuzija/ in http://ava.rtvslo.si/#ava2.66918588;;

Oddaja Sadovi znanja o fuziji: http://videolectures.net/sadovi_cercek_krmpotic_fuzija/

Znanost na cesti, znanost in ideje na prepihu : Ni meja : prispevek v sklopu oddaje Prvi dnevnik RTV SLO 1, 30.5.2013,

Dragocenih 15 sekund lososove rožnate svetlobe : nov korak v razvoju fuzijskih elektrarn. Delo, Znanost, ISSN 1580-7584, 15. sep. 2011, letn. 53, št. 127, str. 26. http://www.delo.si/druzba/znanost/dragocenih-15-sekund-lososovo-roznate-svetlobe.html


Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah

•    Član ekspertskih misij Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) (Tajska, Kongo, Filipini).
•    Član koalicije vzhodnoevropskih raziskovalnih reaktorjev (EERRI – Eastern Europe Research Reactor Intitiative - http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas/RRS/eerri.html), ki deluje v okviru IAEA (http://www.iaea.org ). V letu 2011 predsednik koalicije.
•    Član delovne skupine IRPhEP (International Reactor Physics Experiment Evaluation Project- http://irphep.inl.gov in http://www.oecd-nea.org/science/wprs/irphe/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
•    Član delovne skupine ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project- http://icsbep.inel.gov in  https://www.oecd-nea.org/science/wpncs/icsbep/), ki deluje v okviru OECD-NEA (http://www.oecd-nea.org).
•    Član programskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
•    Član organizacijskega odbora več mednarodnih znanstvenih konferenc.
•    Član programskega odbora Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) na IJS.
•    Zunanji izpraševalec strokovne komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev na raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II. Imenovan s strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.
•    Član komisije za jedrsko in sevalno problematiko na IJS

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. ID: 27819.
http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=27819&format=7&langbib=eng
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20525

SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, CONROY, S., SYME, B., JET EFDA Contributors, Calculations to support JET neutron yield calibration : Neutron scattering in source holder. Fusion eng. des.. [Print ed.], 2012, iss. 11, vol. 87, str. 1846-1852. [COBISS.SI-ID 26263847]

SNOJ, Luka, LENGAR, Igor, ČUFAR, Aljaž, SYME, B., TRKOV, Andrej, JET EFDA Contributors, Calculations to support JET neutron yield calibration : Modelling of the JET remote handling system. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2013, vol. 261, str. 244-250. [COBISS.SI-ID 26907943]

SNOJ, Luka, SYME, B., POPOVICHEV, Sergei, LENGAR, Igor, CONROY, S., TRKOV, Andrej, JET EFDA Contributors. Calculations to support JET neutron yield calibration : Contributions to the external neutron monitor responses. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2012, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.07.011. [COBISS.SI-ID 25476391]

SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, LENGAR, Igor, POPOVICHEV, Sergei, CONROY, S., SYME, B. Calculations to support JET neutron yield calibration : Neutron scattering in source holder. Fusion eng. des.. [Print ed.], 2012, iss. 11, vol. 87, str. 1846-1852. [COBISS.SI-ID 26263847]

SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper, TRKOV, Andrej. Computational analysis of irradiation facilities at the JSI TRIGA reactor. Appl. radiat. isotopes. [Print ed.], 2012, vol. 70, str. 483-488. [COBISS.SI-ID 25458727]

SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, RAVNIK, Matjaž, ŽEROVNIK, Gašper. Testing of cross section libraries on zirconium benchmarks. Ann. nucl. energy. [Print ed.], 2012, vol. 42, str. 71-79. [COBISS.SI-ID 25472039]

SNOJ, Luka, TRKOV, Andrej, JAĆIMOVIĆ, Radojko, ROGAN, Petra, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Analysis of neutron flux distribution for the validation of the computational methods for the optimization of research reactor utilization. Appl. radiat. isotopes. [Print ed.], 2011, vol. 69, issue 1, str. 136-141, doi: 10.1016/j.apradiso.2010.08.019. [COBISS.SI-ID 23956519]

SNOJ, Luka, KROMAR, Marjan, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Advanced methods in teaching reactor physics. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2011, vol. 241, issue 4, str. 1008-1012, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.02.040. [COBISS.SI-ID 23623975]

SNOJ, Luka, KAVČIČ, Andrej, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž. Calculation of kinetic parameters for mixed TRIGA cores with Monte Carlo. Ann. nucl. energy. [Print ed.], 2010, iss. 2, vol. 37, str. 223-229. [COBISS.SI-ID 23332903]

SNOJ, Luka, RAVNIK, Matjaž. Power peakings in mixed TRIGA cores. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2008, vol. 238, str. 2473-2479. [COBISS.SI-ID 21877287]


Poglavja v znanstveni monografski publikaciji

SNOJ, Luka, ŽEROVNIK, Gašper, RAVNIK, Matjaž, LENGAR, Igor, SANCHEZ, Rene. One dimensional array of highly enriched Uranium, moderated and reflected by polyethylene. V: International handbook of evaluated criticality safety benchmark experiments, (NEA/NSC/DOC, (95)3). Paris: OECD Nuclear Energy Agency, 2010, 76 str. [COBISS.SI-ID 24474407]

SNOJ, Luka, GEHIN, J.C., REMEC, Igor, RAVNIK, Matjaž. KRITZ - 2:1 experiment on regular H[sub]2O/fuel pin lattices with low enriched uranium fuel at temperatures 248.5 C. V: International handbook of evaluated reactor physics Benchmark experiments, (NEA/NSC/DOC, (2006)1). Paris: OECD Nuclear Energy Agency, 2009, 69 str. [COBISS.SI-ID 22589991]

SNOJ, Luka, GEHIN, J.C., REMEC, Igor, RAVNIK, Matjaž. KRITZ - 2:13 experiment on regular H[sub]2O/fuel pin lattices with low enriched uranium fuel at temperatures 243 C. V: International handbook of evaluated reactor physics Benchmark experiments, (NEA/NSC/DOC, (2006)1). Paris: OECD Nuclear Energy Agency, 2009, 2009, 75 str. [COBISS.SI-ID 22590503]

SNOJ, Luka, GEHIN, J.C., REMEC, Igor, RAVNIK, Matjaž. KRITZ - 2:19 experiment on regular H[sub]2O/fuel pin lattices with mixed oxide fuel at temperatures 21.1 and 235.9 C. V: International handbook of evaluated reactor physics Benchmark experiments, (NEA/NSC/DOC, (2006)1). Paris: OECD Nuclear Energy Agency, 2009, 2009, 77 str. [COBISS.SI-ID 22588711]
Zadnja sprememba: 10-apr-2018
Ureja:f8webmaster@ijs.si