Loaded php.ini: /etc/php/7.2/apache2/php.ini
php.ini settings
- upload_max_filesize: 5G
- post_max_size: 6G
- memory_limit: 2g
- max_input_time: 600
- max_execution_time: 600
- max_input_vars: 6000
- upload_tmp_dir: /home/tmp
- sys_temp_dir: /tmp
client_ip_address: 3.238.88.35
Unum

Prenos datotek

Stran omogoča nalaganje poljubnih datotek in samodejno pošlje elektronsko pošto ciljni osebi. Dostop do datotek je možen le preko unikatnega ključa/povezave, ki jo prejme naslovnik.

Možnosti prenosa
 ✔ enostavni prenos večjih datotek - skupno do 5120 MB / 5 GB
 ✔ izmenjavi datotek poljubnih formatov (.zip .exe .tmp ...)
 ✔ sočasno nalaganje večjega števila datotek (do 500 naenkrat)
 ✔ enostaven prenos posameznih- ali vseh nankrat v eni .zip datoteki
 ✔ čas veljavnosti po katerem se datoteke samodejno izbrišejo
 ✔ samodejno obveščanje naslovnikov- preko elektronske pošte
 ✔ ... ali več naslovnikov- elektronske naslove se loči z vejico
 ✔ omejitev enega prenosa - po prvem prenosu se podatki izbrišejo
 ✔ posredovanje povezave brez pošiljanja e-pošte naslovniku - vpišite svoj naslov in vi boste prejeli povezavo, ki jo lahko prosto posredujete

Izmenjava datotek je brez prijave za uporabnike znotraj RCP mreže. Za zunanje uporabnike je možna uporaba preko uporabniškega imena in gesla - za to pišite na spodnji elektronski naslov.

Za nalaganje datotek kliknite tukaj.

sandi.cimerman@ijs.si

 

 

english instructions