Nahajate se v: Reaktorska tehnika - R4 > Sodelavke in sodelavci > Ivo Kljenak {en} EnDr. Ivo Kljenak
Višji znanstveni sodelavec
Odsek za reaktorsko tehniko
Institut "Jožef Stefan"
Jamova cesta 39

SI-1000 Ljubljana

Slovenija
Telefon: (+386) 1 5885 332
Faks: (+386) 1 5885 377
Epošta: ivo.kljenak@ijs.si

Več o Institutu Jožef Stefan
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

 

Osnovni življenjepis

Rojen 1961 v Moskvi (Rusija).
Otroštvo preživel v Sofiji (Bolgarija), Tunisu (Tunizija) in Beogradu (Jugoslavija), ter zgodnjo mladost v Parizu (Francija).
Od 1980 živi v Ljubljani.

Sedanja področja raziskav

Dispergirani dvo-fazni tok plin-kapljevina
  • Podhlajeno mehurčkasto konvektivno vrenje
  • Prehod iz mehurčkastega v čepasti tok v navpičnih kanalih
Resne nezgode v jedrskih elektrarnah
  • Mešanje in razslojevanje atmosfere v zadrževalnem hramu (poskusi TOSQAN, MISTRA, THAI in PANDA)
  • Zgorevanje vodika v zadrževalnem hramu (poskusi ENACCEF in THAI)
  • Simulacije resnih nezgod s sistemskimi programi (ASTEC in CONTAIN)
Modeliranje toka plina v nanocevkah

Sedanje sodelovanje v mednarodnih projektih

7th EU FP Severe Accident Research Network of Excellence (SARNET)
OECD SETH-2: poskusi mešanja atmosfere v napravah MISTRA in PANDA
OECD International Standard Problem No.49 "Hydrogen combustion"
PHEBUS Circuit and Containment Aerosol Interpretation Circle
Izobrazba
Alma mater : Fakulteta za strojništvo,Univerza v Ljubljani
Univ.dipl.inž. (1984), Mag. (1988), Dr. (1992)
Gimnazija : Lycee J-B Say Paris, France

Zaposlitve

Od leta 1995 zaposlen na Institutu "Jožef Stefan"
Od 1984 do 1994 raziskovalec in asistent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Ostali interesi

Potovanja (še posebej na Vzhod)
Branje (Marques, Gide, Proust, Rushdie, obupal nad Joyceom)
Rock glasba šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih let
Tek maratona Ljubljana 2007  Radenci 2008  Ljubljana 2008  Radenci 2009  Logarska 2009

Izbrane objave
M.Babić, I.Kljenak, B.Mavko, 2009, Simulations of TOSQAN Containment Spray Tests with Combined Eulerian CFD and Droplet-Tracking Modelling, Nuclear Engineering and Design, vol.239, pp.708-721.


M.Babić, I.Kljenak, B.Mavko, 2008, Prediction of Light Gas Distribution in Experimental Containment Facilities using the CFX4 Code, Nuclear Engineering and Design, vol.238, pp.538-550.


I.Kljenak, M.Babić, B.Mavko, I.Bajsić, 2006, Modeling of Containment Atmosphere Mixing and Stratification Experiment using a CFD Approach, Nuclear Engineering and Design, vol.236, pp.1682-1692.


I.Kljenak, B.Mavko, 2006, Simulation of Void Fraction Profile Evolution in Subcooled Nucleate Boiling Flow in a Vertical Annulus Using a Bubble-Tracking Approach, Heat and Mass Transfer, vol.42, pp.552-561.


B.Končar, I.Kljenak, B.Mavko, 2004, Modelling of Local Two-Phase Flow Parameters in Upward Subcooled Flow Boiling at Low Pressure, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol.47, pp.1499-1513.


R.Jordan Cizelj, B.Mavko, I.Kljenak, 2001, Component Reliability Assessment Using Quantitative and Qualitative Data, Reliability Engineering and System Safety, vol.71, pp.81-95.


A.Horvat, I.Kljenak, J.Marn, 2001, Two-Dimensional Large-Eddy Simulation of Turbulent Natural Convection due to Internal Heat Generation, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol.44, pp.3985-3995.


I.Žun, I.Kljenak, S.Može, 1993, Space-Time Evolution of the Nonhomogeneous Bubble Distribution in Upward Flow, International Journal of Multiphase Flow, vol.19, pp.151-172.

Institut "Jožef Stefan", Odsek za reaktorsko tehniko (R4), Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 588 54 50, Faks: (01) 588 53 77