Reaktorski center

R

Reaktorski center Podgorica je umeščen v okolje sredi polj in travnikov na severnem bregu Save, približno 12 km severovzhodno od Ljubljane. Obkrožajo ga naselja Šentjakob, Podgorica, Pšata, Bišče in Brinje.

Tu je bil leta 1966 postavljen reaktor TRIGA kot osnova, okrog katere se je gradilo znanje o jedrski tehnologiji.

Znanje je bilo kasneje uporabljeno pri gradnji in obratovanju prve jedrske elektrarne v Krškem, meritvah sevanja v okolju, varnostih analizah in podobno.

test
test
test
test
test
test
test